Succesvolle organisaties

Succesvolle organisaties zien het belang van innovatie in sterk concurrerende en veranderende markten. Markten kenmerken zich door steeds kortere levenscycli van producten, services en diensten, en variëteit aan snel wisselende distributiekanalen. Nieuwe innovatieve projecten zien dagelijks het levenslicht maar komen niet zomaar tot stand. Ontwerp en productontwikkeling gaan steeds vaker hand in hand. Immers goed design is bepalend voor de kansen van een product op de markt. Zeker wanneer er rekening wordt gehouden met ontwerpen "welke aanspreken door vorm en verschijning", naast design voor functionaliteit en ergonomie. Door een steeds groter wordende technische complexiteit van producten en het groeiend belang van een goed ontwerp is er steeds meer behoefte aan specialisten.

Het Nieuwe Werken

Succesvolle producten komen slechts tot stand door “creative minds” en “brains”. Om duurzaam als organisatie te overleven zal men deze karaktereigenschappen in huis moeten hebben, bovenal behouden en faciliteren. In deze snel veranderende maatschappij zal uw organisatie te maken krijgen met vragen zoals: hoe blijf ik de concurrentie voor, hoe houd ik mijn kosten op peil, hoe houd ik talentvolle werknemers in een vergrijzende samenleving aan boord? Hoe trek ik nieuw talent aan? Hoe blijft mijn organisatie concurrerend?

Het antwoord is eenvoudig: Benut verbeterpotentieel in uw processen en creëer een organisatie waarin u het beste uit de mensen haalt.

Breng uw organisatie in kaart, kijk naar de inspiratie en wensen, en faciliteer een werkomgeving die daarop optimaal is ingericht. Sterke en zwakke organisatiepunten en verbeterpotentieel zijn meetbaar op basis van de 4 hoofdkenmerken: Inspiratie, Organisatie, Cultuur en Technologie.